DIALOG

integralni informacioni sistem, prilagođen svim oblicima savremenog poslovanja i potpuno kompatibilan sa Windows operativnim sistemom i njegovim aplikacijama.

Više od 25 godina iskustva

Od MS DOS-a do Cloud-a
Firma 'Ines' je osnovana 1989. godine, sa osnovnom delatnosti projektovanja, instaliranja i održavanja informacionih sistema.

Preko 300 programskih poslovnih rešenja

Do danas je kroz 5 generacija aplikacija implementirano preko 300 programskih poslovnih rešenja.

MS-SQL baza

Verzija Dialoga koja koristi MS-SQL bazu sa sobom donosi i kreator brzih izveštaja.Export izvestaja je moguć u XML, DOC, CSV, PDF, TIFF, MHTML i XLS format.Pored ovoga, moguće je vršiti analizu putem raznih grafikona na osnovu korisničkih podataka iz baze.

Online podrška

Pomoću pristupa putem interneta naš stručni tim vrši održavanje programa, tako da su troškovi smanjeni na minimum a brzina reagovanja na zahteve korisnika je maksimalna.

Poslovna inteligencija

Koliko puta Vam je bila potrebna kompleksna analiza poslovanja u najkraćem mogućem roku a zbog toga ste potrošili sate na izradu izveštaja, učitavanje podataka u Excel, podešavanje funkcija itd? Mi imamo rešenje!

PREDNOSTI:

Web aplikacije

Izrada aplikacije prilagođene vašim potrebama osigurava programsko rešenje koje vam je zaista potrebno. Aplikacije doprinose razvoju vašeg poslovanja i zadovoljstvu korisnika jer se lako i jednostavno održavaju, a može im se pristupati sa bilo koje lokacije preko bilo kog web browsera. Korisnički dizajniran interfejs, logična i jasna struktura smanjuje vreme edukacije korisnika i omogućava lako i brzo korišćenje.

Portali za benzinske stanice

Portali za benzinske stanice

omogućuju praćenje količine dosadašnje potrošnje, limita, cene po derivatima.
Online narudžbe

Online narudžbe

su aplikacije za naručivanje, izveštavanje i manipulaciju podacima preko weba.
SMS Servis

SMS Servis

omogućuje slanje poruka i njihovo automatsko smeštanje u centralnu bazu.

Kontakt

Iskustvo, kvalitet i razvoj u skladu sa vašim potrebama, cena i podrška su neki od razloga zašto baš INeS doo.

INeS doo Branislava Nušića 13 PIB 100614521 025/443-055 025/443-088 email: ines.doo@gmail.com