Integralni informacioni sistem

Za više informacija pozovite nas na broj (+381)63501789 ili nam pošaljite upit na email ines.doo@gmail.com

Iskustvo

Preko 30 godina iskustva u projektovanju, instaliranju i održavanja informacionih sistema.

Tehnologija

Podržani operativni sistemi servera Windows PRO 10 i Windows Server 2016-2019 Standard kao i baza podataka Windows SQL Server 2016-2019 Express.

Podrška

Pouzdana i brza online podrška od prvih koraka do naprednog korišćenja.

 • Dialog je integralni informacioni sistem koji omogućuje nesmetano obavljanje poslovnih procesa preduzeća i ostalih pravnih subjekata. Sastoji se od standardnih modula koji omogućuju visok nivo automatizacije procesa knjiženja u skladu sa zakonskim propisima neopohodnim za savremeno poslovanje.

   OSNOVNI MODULI:

  • Robno-materijalno knjigovodstvo i rad sa dokumentima
  • Finansijsko knjigovodstvo
  • POPDV - Poreska evidencija
  • Obračun zarada
  • Osnovna sredstva

   POSEBNE FUNKCIONALNOSTI:

  • Automatsko ažuriranje KURSNE LISTE sa portala NBS
  • Automatsko ažuriranje novih i starih komitenata iz podataka NBS na osnovu PIB-a (naziv, adresa, matični broj, lista aktivnih tekućih računa)
  • Automatski prenos izvoda iz tekstualog fajla banke, ako je Halcom sistem.
  • Formiranje i slanje IOS pdf obrasca na eMail komitenata
  • Kreiranje kompenzacije iz otvorenih veza kupca i otvorenih veza dobavljača. Prenos u nalog GK.
  • Specijalni izveštaji, po zahtevu korisnika, mogućnosti direktnog prenosa u Excel ili Word.
 • Novi model fiskalizacije kao obaveza od maja 2022. godine podrazumeva upotrebu novog hardverskog i softverskog rešenja putem kojih se izdaju fiskalni računi. S tim u vezi omogućili smo svojim komitentima:

  • Automatsko slanje faktura i ostalih dokumenata na SEF sa praćenjem statusa
  • Mogućnost dodavanja prateće dokumentacije u PDF formatu u XML eFakture

  • Program KASE za izdavanje fiskalnih računa (bez avansnih)
  • Analiza podataka (promet, PDV, refundacije itd) iz XML fajlova sa PU za izdate račune preko fiskalnih kasa.

 • Otkup merkantilne robe obuhvata sledeće funkcionalnosti:

  • Prijem merkantilnih roba - Automatsko očitavanje sa kolske vage, preračun na SRPS ili UZANS po predefinisanim parametrima i varijantama prijema, štampa prijemnica i otpremnica sa detaljnim prikazom ponderisanja.
  • Kooperacija - Zaduženje kooperanata robama i razduženje kooperanata, naturalno i vrednosno. Odabir koja zazduženja i koja razduženja se obuhvataju obračunom kooperacije.
  • Ugovori - Praćenje prijema i otpreme robe po ugovorima, štampa ugovora, izveštaji za ugovorene i preostale količine.

 • Jedan od značajniji modula za proizvodna preduzeća obuhvata sledeće funkcionalnosti:

  • Osnovna proizvodnja, na osnovu utrošenih repromaterijala i kreiranje dokumenata za ulaz gotovih proizvoda, po recepturi ili po predefinisanim količinama.
  • Lansiranje radnih naloga u procesnoj proizvodnji po recepturama i automatsko kreiranje LOTOVA gotovih proizvoda, kao i pracenje utrosenih poluproizvoda i sirovina po lotovima. • Popisivanje zaliha roba putem mobilnog telefona i ažuriranje baze u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima.

  • Korisnički orjentisana aplikacija jednostavna za upotrebu
  • Automatsko ažuriraje baze

 • Analiza poslovanja predstavlja jedan od segmenata jedinstvenog procesa upravljanja u preduzeću. Osnovna uloga analize je da organima upravljanja dostavi pouzdane i pravovremene informacije za potrebe donošenja kvalitetnih poslovnih odluka. Budući da predmet analize mogu biti sve funkcije (službe, segmenti) u preduzeću, to je analiza manje ili više, povezana sa svim disciplinama koje ih proučavaju, a naročito sa:

  • Računovodstvo
  • Poslovne finansije
  • Кalkulacije
  • Planiranje
  • Organizacija
  • Izvršenje i kontrola
  • Tržište i dr.
 • Samostalni program za automatizovanu izradu raznih kategorija dokumenata od podataka iz postojece korporacijske baze podataka i automatizovanu mail distribuciju.

  • Slanje IOSa na email
  • Slanje isplatnih listića radnika na email
 • Aplikacija za obradu xml podataka fiskalnih računa sa sajta Poreske Uprave

  • U samo par klikova do kompletnog pregleda prometa po svim vrstama, hijerarhije po firmi, prodajnom mestu, bezbednosnom elementu i računu. Aplikacija formira i rekaputulaciju po tarifnim grupama i vrstama plaćanja.
Ukupna vrednost ugovorenih modula se fakturiše u fiksnom iznosu na mesečnom nivou.
Cenovnik
Ukupna vrednost ugovorenih modula se fakturiše u fiksnom iznosu na mesečnom nivou.
Implementacija posebnih zahteva korisnika u cilju povećanja funkcionalnosti sistema uz poštovanje rokova izrade.
Zahtevi
Implementacija posebnih zahteva korisnika u cilju povećanja funkcionalnosti sistema uz poštovanje rokova izrade.

WEB APLIKACIJE

PORTAL ZA EVIDENCIJU RADA ZAPOSLENIH

Evidencija sati rada zaposlenih putem Portala bez obzira na lokaciju organizacione jedinice. Pogodno za trgovine gde su prodavnice locirane u različitim gradovim kao i za sisteme sa velikim brojem zaposlenih gde klasična evidencija oduzima jako puno vremena. Za funkcionisanje aplikacije je dovoljna samo stabilna internet konekcija i lozinka za korisnički pristup.

NAJAVA TOČENJA NA BENZINSKIM STANICAMA

Aplikacija koja omogućava da Komitenti kreiraju najave za točenja koje su nakon kreiranja odmah vidljive na POS računarima pumpi. Korisnici kreiranju najave putem webportala, dok POS racunari imaju desktop aplikaciju.

eFISKALIZACIJA

eKasa

Novi model fiskalizacije kao obaveza od maja 2022. godine podrazumeva upotrebu novog hardverskog i softverskog rešenja putem kojih se izdaju fiskalni računi. Putem programa eKasa se izdaju fiskalni računi (bez avansnih). Takođe omogućena je analiza podataka (promet, PDV, refundacije itd) iz XML fajlova sa PU za izdate račune preko fiskalnih kasa.

SEF

Automatsko slanje faktura i ostalih dokumenata na SEF sa praćenjem statusa kao i mogućnost dodavanja prateće dokumentacije u PDF formatu u XML eFakture.

Otkrij novu dimenziju poslovanja

Ukoliko ste zainteresovani za neobavezujuću prezentaciju funkcionalnosti programa potrebno je da nas prvo kontraktirate pozivom na broj 063501789 ili slanjem zahteva za sastanak na email ines.doo@gmail.com.Preko 30 godina iskustva i stotine zadovoljnih korisnika samo su jedan od pokazatelja da uz pravu podršku ni jedan posao nije težak.