Fiskalni uređaji

više o modulu

Uredbom o načinu evidentiranja prometa preko registar kasa sa fiskalnom memorijom, dozvoljeno je povezivanje računara sa fiskalnom kasom / štampačem. Prodaja -pretraživanje artikala po šifri, bar kodu ili nazivu, mogućnost izmene računa pre izdavanja, mogućnost upisa gotovinske uplate, uplate čekom i uplate karticom. Artikli - unos novih, izmena postojećih artikala, usaglašavanje sa printerom. Izveštaji - izveštaji iz baze o artiklima i prodaji, moguće štampanje na fiskalnom štampaču ili na štampaču računara.

Naš program i PC Kasa, kao deo integralnog sistema je kompatibilan sa sledećim modelima fiskalnih uređaja: