KOOPERACIJA I OTKUP

više o modulu

Praćenje kooperacije je integrisano u knjigovodstveni program Dialog i uneti podaci knjiženjem ažuriraju sve potrebne evidencije i prate se u svim segmentima: u stanju zaliha robe, stanju kooperacije, finansijskom zaduženju i razduženju kooperanata, PDV evidenciji,KEPU knjizi i knjizi otkupa od poljoprivrednika.

Prilikom zaduženja za robu, u dokumentu je moguće definisati i štampati opšti ugovor, kojim kooperant stupa u ugovomi odnos. Kooperant se zadužuje na određeni podugovor, koji je vezan za kulturu kojom će se razdužitl kad počne kampanja za prijem. Zaduženje može biti dinarsko, evro ili u paritetu, u naturalnoj količini kulture koju će predati prilikom obračuna kooperacije.

Knjiženjem otpremnice, ujedno se ažurira i tabela za zaduženje kooperacije, gde se u pregledu može videti koja roba je zadužena, njena količina i vrednost, koja je vrsta zaduženja i koji je rok za obračun. Za jednog partnera je moguće pratiti zaduženja po više podugovora i svaki posebno obračunavati. Zaduženja je moguće prenositi sa jednog na drugi podugovor, kao pojedinačne stavke ili celo zaduženje, ako kulturom sa kojom se zadužio nije u mogućnosti da pokrije zaduženi iznos. Postoji i mogućnost da kooperant na licu mesta izvrši uplatu u dinarima, za razliku koja je preostala nakon sabiranja vrednosti svih prijemnica.

Kod prijema robe se definiše šifra podugovora i program sve prijemnice vezuje za kooperanta i podugovore. U svakom trenutku je moguće pokrenuti obradu zaduženja i razduženja, kako bi se sagledalo stanje kooperanta za odredeni podugovori dobiti razni izveštaji i pregledi. Kad se donese odluka da se obračun zaključuje, sve stavke koje su selektovane za taj obračun dobijaju broj obračuna i status da su zaključene. Može se videti rekapitulacija obračuna, sa iznosom koji se isplaćuje kooperantu ili koliko je ostao dužan. Jedan podugovor je moguće zaključivati parcijalno, sukcesivno, kako se vrši prijem kulture, kao i kombinovati način razduženja, naturalno i u dinarskom iznosu. Nakon zaključivanja obračuna, kooperant dobija Obračunski list - Priznanicu koji sadrži podatke o svim zaduženjima, prijemima, kursnim razlikama, razlikama do tržišne cene, kao i poreze i doprinose koji se izračunavaju u zavisnosti od kategorije i statusa lica koje je predalo određenu poljoprivrednu kulturu. Nad svim unetim podacima se mogu vršiti analize izveštajima koji prikazuju preseke, količine i vrednosti po partnerima, kulturama, podugovorima, u određenim vremenskim periodima.