ROBNO-MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO

više o modulu

Ovaj modul predstavlja evidenciju i praćenje robe u veleprodaji i maloprodaji po vrsti, količini i vrednosti, potpuno automatizovano i integrisano sa finansijskim računovodstvom. Evidencijom robe po vrsti, količini i vrednosti, komitentu je omogućeno konstantno praćenje i uvid u stanje zaliha  robe, materijala. Robno materijalno knjigovodstvo podrazumeva obračun nabavke robe (kalkulacija), prodaje robe (fakturisanje), kao i praćenje stanja zaliha. Izradom jednog dokumenta (npr.kalkulacija), vrši se istovremeno knjiženje u odgovarajuće knjige (KEPU, KPR), formiranje  lager liste, generisanje robne kartice posebno za svaki artikal, i vrši automatsko knjiženje u glavnu knjigu finansijskog knjigovodstva.

U robno - materijalnom knjigovodstvu vrše se sledeće evidencije i knjiženja: devizna kalklulacija, domaća kalkulacija, račun i otpremnica, komisiona evidencija, račun usluga, račun interni, međuskladišnica, pripremni račun, knjižni listovi, manjak robe, pripremne kalkulacije, otpis, nivelacije cene, povratnica kupcu, povraćaj robe, knjižno odobrenje, porudžbenice, automatsko kreiranje lagera na osnovu ulaznih i izlaznih dokumenata, višak robe, robna kartica, zbirna kartica, hijerarhijski prikaz (robna grupa, podgrupa), automatsko pozivanje dokumenata, automatska korekcija, ponovno knjiženje, uvid u rezervisane količine...